Omvandla Briljanta Idéer till Lönsamma Företag

Push Venture Studios är en tillväxtpartner för entreprenörer som vill omvandla briljanta idéer till lönsamma företag

Vi utgör en dynamisk kraft i investerings-världen, som sträcker sig utöver den traditionella rollen som investerare och investeringsfond.

Vi står som en engagerad partner som omvandlar visioner till konkreta resultat. Vår expertis sträcker sig över ett spektrum av scenarier, där vi både ingriper i de tidiga faserna av ett företags utveckling, men ofta fokuserar på företag med en etablerad och framgångsrik affärsmodell som söker kapital för ytterligare expansion.

Genom vår dedikerade och entreprenörsdrivna metodik är PUSH Venture Studios AB positionerat för att revolutionera landskapet för innovativa investeringar. Vi är entusiastiska över att fortsätta vår resa av att bygga starka, framgångsrika företag i nära samarbete med våra entreprenörer, i en omdefinierande framgång tillsammans.

Strategi

PUSH Venture Studios strategi innefattar en väl avvägd kombination av kapitalinsatser, teknologisk utveckling, designexpertis och strategisk rådgivning. Detta mångfacetterade investeringssätt syftar till att maximera potentialen hos våra portföljbolag. 

position

Vår unika position som spänner över rollerna som investerare, utvecklare och strategiska rådgivare, och med stöd av vårt kunniga och dedikerade team, säkerställer vi en omfattande överblick och förmåga att agera proaktivt på daglig basis. 

Mål

Vårt mål är att aktivt främja våra portföljbolags tillväxt och utveckling, och därigenom skapa långsiktigt värde, tillsammans med entreprenörerna.

Investeringsmodell

Investeringsmodeller som vi tillämpar enskilt eller i kombination

  • Kapital
  • Kapital + Human Equity
  • Human Equity

PUSH Venture Studios har alltid en stark drivkraft om att skapa starka partnerskap med visionära entreprenörer. 

Vårt primära uppdrag är att förse ambitiösa och dedikerade entreprenörer möjligheten att förverkliga sina visioner och högt uppsatta mål genom att tillföra rätt kapital och resurser i våra portföljbolag, som en hands-on investerare.

PUSH V CAP I AB (Fond)

I partnerskap med FE Fonden förvaltar vi tillsammans fonden PUSH V CAP I AB, (AIF).

Investeringsfonden PUSH V CAP I AB är inriktad på att främja tillväxten av innovativa och kreativa företag som drivs av engagerade entreprenörer och företagsledare.

Vi använder ett strategiskt tillvägagångssätt med delvis hävstångsinvesteringar för att maximera potentialen hos dessa företag men också genom mer traditionella investeringar med underliggande säkerhet.

Vårt fokus ligger på företag som inte enbart har kapaciteten för organisk tillväxt, utan också de som har potentialen att expandera genom strategiska partnerskap i vårt nätverk, nationellt såsom internationellt likväl som i rena roll-up case med strategiska förvärv. Vi riktar in oss specifikt på sektorer som visar goda tillväxtmöjligheter. Genom vårt engagemang och expertis, är vi övertygade om att vi tillsammans kan skapa betydande värde och framgång.

Fonden

Genom vår dedikerade och entreprenörsdrivna approach står PUSH V CAP I AB redo att omdefiniera landskapet för innovativa investeringar. Vi ser fram emot att fortsätta att bygga starka och framgångsrika bolag tillsammans med våra entreprenörer.

Mer information:

Jesper Vendel
Jesper@pushvstudios.com
0733309110

FE-Fonden:

VILKA ÄR VI

ÄGARE

PUSH VENTURE STUDIOS AB

Jesper Vendel har en lång bakgrund inom försäljning och entreprenörskap med betydande erfarenhet inom tech, försäljning och investeringar.

Jesper började sin karriär med att tillbringa 5 år i Telia Company koncernen inom flera försäljnings­ roller. Därefter blev han headhuntad av Freja eID för att hjälpa de att skala upp sin e-legitimationstjänst, där han arbetade 3 år.

Han är grundare av Padelappen Sweden AB som idag är en global matchmaking­ och community applikation för padelspelare, som finns i 12 länder. Jesper har också som VD byggt upp ett externt investment bolag i Sverige, vilket skapat erfarenhet, nätverk och kunskap inom området.

Grundare av två badmode företag, som passiv ägare. Utöver detta har han agerat rådgivare till flera techbolag genom åren.

Joakim Wiklander har en mångsidig karriär som började med en utbildning till lärare vid Stockholms Universitet, för att sedan över­ gå till entreprenörskap inom restaurang­ och padelbranschen.

Han är grundare och tidigare VD för Brödernas, en restaurangkedja med över 80 enheter internationellt, som sålde 51% till Litorina 2021.

Joakim var också medgrundare till We are Padel (WAP) som såldes till Triton. Utö­ver detta har Joakim grundat Lulus Sushi och är delägare i Zynca. Han äger och driver också 25 andra bolag, inklusive hotell och fastigheter.

Monir Kalgoum är licensierad NHL ­agent med en bakgrund inom is­hockey och en framgångsrik karriär som entreprenör.

Han kontrollerar samtidigt en stor fastighetsportfölj både nationellt och internationellt tillsammans med sin bror. Monir äger också 25 bolag inom bland annat hotell­ och restaurangbranschen. 

Monir är också delägare i Brödernas restaurangkedja, som sålde 51% till Litorina 2021.

PUSH V CAP I AB

Rune Nordlander är partner och grundare av First Venture (publ.), och FE Fonden, med en karriär som sträcker sig över forskning och utveckling, IT ­konsulting och investeringar i tillväxt företag.

Han har tidigare varit VD för Endevo AB och Frontec, samt arbetat på ABB.

Rune innehar nuvarande sty­relseuppdrag i flera teknik­ och innovationsföretag, inklusive Virtual eTraining Software Stockholm AB och Alelion Energy Systems AB.

Peter Werme är medgrundare av First Venture (publ.), och FE Fonden, med en omfattande karriär som investerare och styrelseordförande inom tek­nik, hälsa och hållbarhet.

Han har varit styrelseordförande i Humble Group och Kiliaro samt Verduro Group AB.

Peters bakgrund inklude­rar kapitalförvaltning hos ABB Investment Management och Länsför­säkringar, samt att han startade och förvaltade hedgefonder hos SEB och Handelsbanken.

* PUSH V CAP I AB ägs även utav samtliga PUSH VENTURE STUDIOS AB ägare.

VILKA ÄR VI

ÄGARE

PUSH VENTURE STUDIOS AB

Jesper Vendel har en lång bakgrund inom försäljning och entreprenörskap med betydande erfarenhet inom tech, försäljning och investeringar.

Jesper började sin karriär med att tillbringa 5 år i Telia Company koncernen inom flera försäljnings­ roller. Därefter blev han headhuntad av Freja eID för att hjälpa de att skala upp sin e-legitimationstjänst, där han arbetade 3 år.

Han är grundare av Padelappen Sweden AB som idag är en global matchmaking­ och community applikation för padelspelare, som finns i 12 länder. Jesper har också som VD byggt upp ett externt investment bolag i Sverige, vilket skapat erfarenhet, nätverk och kunskap inom området.

Grundare av två badmode företag, som passiv ägare. Utöver detta har han agerat rådgivare till flera techbolag genom åren.

Joakim Wiklander har en mångsidig karriär som började med en utbildning till lärare vid Stockholms Universitet, för att sedan över­ gå till entreprenörskap inom restaurang­ och padelbranschen.

Han är grundare och tidigare VD för Brödernas, en restaurangkedja med över 80 enheter internationellt, som sålde 51% till Litorina 2021.

Joakim var också medgrundare till We are Padel (WAP) som såldes till Triton. Utö­ver detta har Joakim grundat Lulus Sushi och är delägare i Zynca. Han äger och driver också 25 andra bolag, inklusive hotell och fastigheter.

Monir Kalgoum är licensierad NHL ­agent med en bakgrund inom is­hockey och en framgångsrik karriär som entreprenör.

Han kontrollerar samtidigt en stor fastighetsportfölj både nationellt och internationellt tillsammans med sin bror. Monir äger också 25 bolag inom bland annat hotell­ och restaurangbranschen. 

Monir är också delägare i Brödernas restaurangkedja, som sålde 51% till Litorina 2021.

David är en erfaren företagsledare, entreprenör och aktiv investerare med en omfattande bakgrund inom både börsnoterade och onoterade miljö­ er. Han har under de senaste 10 åren byggt, skalat upp och börsnoterat flera små till medelstora företag både som grundare, styrelsemedlem och aktiv investerare. David har varit framgångsrik inom sektorer som 

e­-handel, snabbrörliga konsumentvaror (FMCG) och teknik, i bolag som Pändy Foods som senare blev Humble Group AB, Pet Buddy Group AB, Order Impact AB, Stark Future, ett ledande bolag inom elektriska fordon för motocross, Refine Group AB, en svensk e­-handels koncern, Yaytrade, förvärvades av norska Jotunfjell Partners, m.fl. Davids styrkor inkluderar strategisk utveckling, tillväxt samt erfarenhet från kapitalmarknaden. 

Hållbarhet

ESG (Environmental, Social, & Governance)

ESG (Environmental, Social, and Governance) är en central princip för PUSH Venture Studios AB och investeringsfonden PUSH V Cap I, som speglar vårt åtagande att inte bara sträva efter ekonomisk avkastning utan även att bidra positivt till samhället och miljön. 

Nedan beskrivs hur vi integrerar ESG-kriterier i vår investeringsprocess och de positiva effekter detta har för investerare, företag och samhället i stort. ESG-integration i investeringsprocessen. PUSH integrerar ESG-kriterier genom hela investeringsprocessen, från due diligence till löpande övervak- ning av befintliga investeringar.

Genom att använda omfattande ESG-screening och -analys identifierar  vi de företag som inte bara är ledande inom sina respektive sektorer utan också visar ett starkt enga- gemang för hållbarhet och ansvarsfullt företagande.

Denna strategi möjliggör inte bara positiv samhällspåverkan utan skapar också värde för våra investerare genom att minska risker och identifiera hållbara tillväxtmöjligheter.

För PUSH är ESG inte bara en checklista utan en grundläggande del av vår identitet och investeringsfilosofi.

Genom att integrera ESG-kriterier i vårt investeringsbeslutsfattande strävar vi efter att generera långsiktig, hållbar avkastning för våra investerare samtidigt som vi bidrar till en positiv förändring i världen.

Vi tror fast på att företag som är bra för planeten och dess invånare också erbjuder de mest attraktiva investeringsmöjligheterna för framtiden.

Vi vill gärna höra från dig!

Kontakta oss